ترانسفر تشریفاتی

ترانسفر های تشریفاتی خدماتی ویژه از الو رنت بین الملل در ایران    Alo rent car

 

میهمان ویژه خودرو را به الو رنت ایران بسپارید

کرایه ماشین لوکس با راننده در اصفهان

ترانسفر یکطرفه مابین فرودگاه امام و شهر اصفهان

ترانسفر تشریفاتی با خودرو های لوکس 
ترانسفر 10 ساعته در شهر اصفهان

تاکسی تشریفاتی در اصفهان

ویژگی های رانندگان الو رنت   :

دارای لباس فرم 

مسلط به شهرشناسی

آشنا به زبان انگلیسی

توانمند در رانندگی فاخر

آشنا به اصول تشریفات و آداب اجتماعی

شرایط و ضوابط ترانسفر تشریفاتی

رزرواسیون خودرو برای خدمات فوق حداقل 24 ساعت پیش از شروع خدمات صورت می پذیرد

انتخاب "گروه خودرو" بر عهده مشتری و انتخاب "نوع خودرو" به عهده الو رنت سابق می باشد

تعیین "نوع خودرو" توسط مشتری (در صورت امکان پذیر بودن این امر) با 10% افزایش هزینه همراه است

تأخیر بیش از 30 دقیقه مشتری در ترانسفر یکطرفه 20% افزایش قیمت را شامل می گردد و تأخیر بیش از 90دقیقه موجب لغو خدمات می شود

ارائه خدمات ترانسفر 10 ساعته که بیش از 50% زمان آن بین ساعات 19 تا 8 صبح می باشد، شامل 20% افزایش قیمت می باشد

ارائه خدمات ترانسفر 10 ساعته در روزهای تعطیل شامل 20% افزایش قیمت می شود

در خدمات ترانسفر 10 ساعته به ازای هر ساعت اضافه، هزینه ای مطابق جدول ساعت اضافه محاسبه می گردد

حداکثر مسافت مجاز حرکت خودروها برای هر روز در ترانسفر 10 ساعته، 150 کیلومتر می باشد

الو رنت کار ایران بدون دریافت ودیعه

ld

شرکت بین المللی الو رنت ایران
info@rent32.ir 031 - 32 32 32 32