ترانسفر تشریفاتی

ترانسفر های تشریفاتی

 

ترانسفر یکطرفه مابین فرودگاه امام و شهر اصفهان
ترانسفر 10 ساعته در شهر اصفهان

ویژگی های رانندگان یوروبکار  :

دارای لباس فرم 

مسلط به شهرشناسی

آشنا به زبان انگلیسی

توانمند در رانندگی فاخر

آشنا به اصول تشریفات و آداب اجتماعی

شرایط و ضوابط ترانسفر تشریفاتی

رزرواسیون خودرو برای خدمات فوق حداقل 24 ساعت پیش از شروع خدمات صورت می پذیرد

انتخاب "گروه خودرو" بر عهده مشتری و انتخاب "نوع خودرو" به عهده یوروپکار می باشد

تعیین "نوع خودرو" توسط مشتری (در صورت امکان پذیر بودن این امر) با 10% افزایش هزینه همراه است

تأخیر بیش از 30 دقیقه مشتری در ترانسفر یکطرفه 20% افزایش قیمت را شامل می گردد و تأخیر بیش از 90دقیقه موجب لغو خدمات می شود

ارائه خدمات ترانسفر 10 ساعته که بیش از 50% زمان آن بین ساعات 19 تا 8 صبح می باشد، شامل 20% افزایش قیمت می باشد

ارائه خدمات ترانسفر 10 ساعته در روزهای تعطیل شامل 20% افزایش قیمت می شود

در خدمات ترانسفر 10 ساعته به ازای هر ساعت اضافه، هزینه ای مطابق جدول ساعت اضافه محاسبه می گردد

حداکثر مسافت مجاز حرکت خودروها برای هر روز در ترانسفر 10 ساعته، 150 کیلومتر می باشد

با یوروپکار در ارتباط باشید
[email protected] 031 - 32 32 32 32