فرم نظر سنجی

لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در بهبود خدمات بعدی یاری فرمایید.

نام مشتری
نحوه اشنایی
میزان رضایت شما از کیفیت خودروی مورد اجاره
میزان رضایت از نحوه برخورد پرسنل
میزان ارائه خدمات با نیاز شما
تمایل ادامه هماری با یوروپکار دارید
تمایل معرفی شرکت به سایر دوستان دارید؟
انتقادات و پیشنهادات
شرکت بین المللی الو رنت ایران
info@rent32.ir 031 - 32 32 32 32