فرم نظرسنجی
لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در بهبود خدمات بعدی یاری فرمایید.

نام مشتری
نحوه اشنایی
میزان رضایت شما از کیفیت و تمیزی خودروی مورد اجاره
میزان رضایت از نحوه تحویل و عودت خودرو
میزان رضایت از نحوه برخورد پرسنل
میزان دانش پرسنل در حل سوالات شما
میزان ارائه خدمات با نیاز شما
تمایل ادامه هماری با یوروپکار دارید
تمایل معرفی شرکت به سایر دوستان دارید؟
انتقادات و پیشنهادات

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3232 612 0913 تماس بگیرید