نرخ صدور گواهینامه بین المللی

یوروپکار ایران

ردیف

نوع خدمات

قیمت به ریال

1

ترجمه گواهینامه موتور

1,190,000

2

ترجمه گواهینامه یک ساله خودرو

1,190,000

3

ترجمه گواهینامه خودرو + موتور

1,450,000

4

ترجمه گواهینامه سه ساله

3,690,000

5

دفترچه مالکیت

1,100,000

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 3232 612 0913 تماس بگیرید